Fotovoltaická elektrárna

Jedná se stacionární výrobnu elektrické energie umístěné na zelené louce, vyrábějící elektrickou energii ze slunečního záření a dodávající elektrikou energii do elektrické sítě. Celkový instalovaný výkon zařízení výrobny je 0,999 MWp. Z hlediska ekologické zátěže při výrobě energie se jedná o tzv. zelenou (čistou) energii nezatěžujíce svým chodem životní prostředí.

Celý fotovoltaický systém projektu tvoří 4 608 solárních modulů německé firmy Conergy. Tento typ měničů má vynikající parametry, které dosahují až 97,5 % tzv. Evropské účinnosti což je nejvíce v porovnání s ostatními produkty, které jsou momentálně na trhu.